מזל טוב לשמעון דדוש המחתן הערב את בנו אלמוג לבחירת לבו נטלי מזל טוב לזוג הצעיר וברכות חמות לשמעון. מלך גלידת פינגווין בעיר

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter
מזל טוב לשמעון דדוש המחתן הערב את בנו אלמוג לבחירת לבו נטלי
מזל טוב לזוג הצעיר וברכות חמות לשמעון. מלך גלידת פינגווין בעיר

שמעון
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס