עיריית כפר סבא מתגברת את מערך קווי הסעות התלמידים, על מנת לתת מענה לכל תלמידות ותלמידי בתי הספר העל יסודיים

במסגרת היערכותה לשנת הלימודים החדשה שנפתחה ביום שישי האחרון 1/9, מתגברת עיריית כפר סבא את מערך קווי התלמידים לבתי הספר העל יסודיים (חטיבות ותיכונים) ברחבי העיר, וזאת בהמשך ובנוסף לתגבור שבוצע גם בשנת הלימודים שעברה.
השנה הצטרפו לחטיבות הביניים 1,752 תלמידות ותלמידים שעלו לכיתה ז' ולתיכונים נכנסו 1,655 תלמידות ותלמידים שעלו לכיתה י' ופתחו את שנת הלימודים תשפ"ד.

כבר בשנת הלימודים שעברה תשפ"ג, בוצע באמצעות מחלקת הסעות באגף החינוך העירוני תהליך בחינה של מערך ההסעות, בליווי חברת "אורבן אימפקט", שכלל את פריסת התלמידים במערכת החינוך העל יסודית ברחבי העיר ואת המרחקים לתחנות האוטובוס ולמוסדות הלימוד.
במסגרת שדרוג מערך ההסעות לבתי הספר ועל מנת להקל על התלמידים המשתמשים בקווי התחבורה הציבורית, הציבה העירייה בכל תחנות קווי התלמידים דיגלול ושילוט, ובדומה לשנה שעברה, גם השנה מבוצעות, החל מתחילת שנת הלימודים תצפיות באזורים שונים, על מנת לדייק את הקווים ואת המסלולים.

כמו כן, בנוסף לתגבור מערך ההסעות שבוצע בשנה שעברה, גם השנה מתגברת העירייה על חשבונה את מערך קווי התלמידים, באמצעות חברת האוטובוסים רן שי, וזאת בנוסף לקווי התלמידים המופעלים על ידי חברת מטרופולין. בין היתר, יתוגברו מערך קווי ההסעות בשעות הצהריים מהתיכונים והחטיבות למזרח ולמערב העיר, בין השעות 16:00-13:00, כמו גם תגבור מערך הקווים בשעות הבוקר – בהתאם לתצפיות המבוצעות ובהתאם לצורך.

באשר להסעות החינוך המיוחד, בשבועות האחרונים עסקה מחלקת ההסעות באגף החינוך בבניית קווים ומסלולים, תוך שיבוץ מלווים, כאשר טרם פתיחת שנת הלימודים החדשה השתתפו כל הנהגים והמלווים בהסעות העירוניות בכנס מיוחד, בו קיבלו הוראות בטיחות לקראת פתיחת השנה, קיימו הדרכות ייעודיות ועוד.