רק שבועיים לאחר שנחתם ההסכם הקואליציוני בין הדר לביא לסגניתה עדי סקופ, נחשף ההסכם לציבור

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

מערכת קול כפר סבא – אתר החדשות המוביל בעיר

 

12 יום לאחר שנחתם ההסכם לריצה משותפת בין הדר לביא המועמדת לראשות העיר לבין עדי לוי סקופ, נחשף הבוקר ההסכם לשאר נבחרי הציבור.

על פי ההסכם לריצה המשותפת, עדי לוי סקופ תמונה לסגנית וממלאת מקום, ברם, השתיים לא חתמו בהסכם הריצה המשותפת כי עדי לוי סקופ תמונה לסגנית בשכר. בהסכם רשום מפורשות כי תמונה לסגנית וממלאת מקום, אך נושא השכר נותר פתוח ולא חתום.

יצוין כי על פי סעיף 45א לחוק הרשויות המקומיות, בחירות ובכל הקשור לפרסום הסכמים, לביא הייתה אמור להביא ההסכם לידיעת מזכיר המועצה בתוך 3 ימים, דהיינו בשלישי בספטמבר, אך כאמור, רק אתמול, קיבל מזכיר המועצה את ההסכם

פנחס כהנא

פרסום הסכמים (תיקון מס' 21) תשנ"ה-1995 (תיקון מס' 54) תשפ"ג-2023

45א. (א) נעשה הסכם בכתב בין סיעות, בין חברי מועצה מסיעות שונות או בין חבר מועצה לבין סיעה, בקשר לאחד מאלה:

(1) בחירת ראש רשות מקומית;

(2) הרכבה הסיעתי של מועצת רשות מקומית;

(3) צירוף חברי מועצה אחרי כינון המועצה;

(4) מינוי סגן ראש המועצה,

ימסרו הצדדים את נוסחו המלא למזכיר הרשות המקומית, תוך שלושה ימים מיום החתימה ולא יאוחר מ-48 שעות לפני יום הבחירות, הצגת המועצה או הצבעת הדחה של חבר מועצה או של ראש רשות, לפי העניין, והמזכיר ימסור את הנוסח האמור לחברי המועצה וכן לפרסום באתר האינטרנט של הרשות המקומית תוך 24 שעות מהמועד שבו נמסר לו ההסכם.

קרן גרשון. מספר 4 ברשימת לביא
עדי לוי סקופ ודן בן יהודה. צילום נוקי שריר

עוד על פי ההסכם, מקומות 5, 7,8 ברשימה המשותפת ישוריינו לחברי סיעת עדי סקופ. דהיינו, את המקום השני שיועד לפנחס כהנא הוותיק, העניקה לביא לסקופ.

הדר לביא

כהנא או יעל סער, חברי המועצה שכיהנו לצד לביא, ידחקו למקום השישי הפחות ריאלי ברשימה. קרן גרשון צפויה להשתבץ במקום הרביעי. דן בן יהדה יהיה ככל הנראה נציגה של עדי סקופ שישובץ במקום החמישי ברשימה. יצוין כי שבן יהודה, ממארגני הפגנות המחאה בכפר סבא, התבטא לא פעם כי לא יאפשר להדר לביא לשאת דברים בהפגנות בכיכר העיר.

 

 

 

 

 

מתוך ההסכם המשותף "הרשימה המשותפת תהיה רשימה ציונית דמוקרטית-ליברלית ותדאג לקידום ערכים אלה".

יעל סער. תידחק למקום השישי

"הרשימה מתחייבת לעמוד בדרישות החוק לרבות בכל הקשור להנחיות מבקר המדינה, לחוקי הבחירות וחוקי מימון בחירות, הגנת הפרטיות ושמירה על מאגרי מידע ושאר הוראות הדין. ככל שיתברר כי נעשתה פעולה שלא בהתאם לאמור האחריות על הליקויים היא על הסיעה המפרה בלבד והיא תישא בתוצאותיה.

.22 מוסכם בין הצדדים כי הסכם זה יעמוד בתוקפו עד לסיומה של הקדנציה )אוקטובר 2028(, ואין בו דבר המתייחס לבחירות שיהיו לאחר הבחירות הקרובות. ואולם אין בהסכם זה כדי למנוע ממי מהסיעות להתפלג כדין מהרשימה המשותפת לאחר הבחירות, וזאת בהתאם להוראות הדין הנוגעות להתפלגות סיעה.

.23 אין בהסכם זה כדי למנוע שילוב של סיעות או מפלגות נוספות ברשימה המשותפת בתנאי והן מקבלות את עקרונות הרשימה המשותפת כמפורט ובכפוף להוראות הסכם זה. ההחלטה הסופית בדבר שילוב של סיעה או מפלגה נוספת תתקבל על ידי סיעת כפר סבא מתקדמת, והכל בכפוף להסכם זה.

.24 הסכם זה יפורסם לציבור בהתאם להוראות החוק

 

 

איך שגלגל מסתובב לו

 

לפני מספר שנים העלה דן בן יהודה את הפוסטים הבאים נגד הדר לביא, שימו לב לתהפוכות בפוליטיקה המקומית. האויב שלך אתמול הוא השותף שלך היום

 

 

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס