חברותו של אשר שחר ברשימת הליכוד למועצת העיר בכפר סבא אושרה ע"י התנועה הישראלית
חברים וחברות בוועד שכונת הדרים התלוננו על ניגוד עניינים אפשרי בחברותו של אשר שחר כנציג השכונה בוועד ובמקביל גם חבר ברשימת הליכוד.
"בשורה לשכונת הדרים כפר-סבא", בישר אמש אשר שחר "המועמדות שלי מטעם סיעת הליכוד למועצה העיר, מאושרת ובתמיכת התנועה ישראלית, אין כל ניגוד עניינים כחבר ועד בשכונת הדרים".
עוד ציין שחר כי "נושא זה נבדק, אושר וכולי תקווה שמרגע זה לאחר שהמחסומים הוסרו נקבל תמיכה מתושבי השכונה. לתת מעט מעצמי לטובת הקהילה במיוחד בימים מורכבים. זה הזמן לאחד שורות ולהבין שהדמוקרטיה והזהות היהודית בדמנו. כולנו אחים ואין שום סיבה להתלהמות מיותרת ללא צורך. כולם אמורים לשאת בנטל ולכולם שוויון בנתינה. אין שווה יותר ושווה פחות, לא מכיר אף אדם שתומך בדיקטטורה ולא מכיר אף אדם שמתנגד לזהות יהודית. חילונים דתיים אחד הם. כלל העשייה לטובת התושבים בהתנדבות".