חברותו של אשר שחר ברשימת הליכוד למועצת העיר בכפר סבא אושרה ע"י התנועה הישראלית

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter
חברים וחברות בוועד שכונת הדרים התלוננו על ניגוד עניינים אפשרי בחברותו של אשר שחר כנציג השכונה בוועד ובמקביל גם חבר ברשימת הליכוד.
"בשורה לשכונת הדרים כפר-סבא", בישר אמש אשר שחר "המועמדות שלי מטעם סיעת הליכוד למועצה העיר, מאושרת ובתמיכת התנועה ישראלית, אין כל ניגוד עניינים כחבר ועד בשכונת הדרים".
עוד ציין שחר כי "נושא זה נבדק, אושר וכולי תקווה שמרגע זה לאחר שהמחסומים הוסרו נקבל תמיכה מתושבי השכונה. לתת מעט מעצמי לטובת הקהילה במיוחד בימים מורכבים. זה הזמן לאחד שורות ולהבין שהדמוקרטיה והזהות היהודית בדמנו. כולנו אחים ואין שום סיבה להתלהמות מיותרת ללא צורך. כולם אמורים לשאת בנטל ולכולם שוויון בנתינה. אין שווה יותר ושווה פחות, לא מכיר אף אדם שתומך בדיקטטורה ולא מכיר אף אדם שמתנגד לזהות יהודית. חילונים דתיים אחד הם. כלל העשייה לטובת התושבים בהתנדבות".
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס