שיאני ההיעדרויות ממועצת העיר בכפר סבא לשנת 2023: צביקה צרפתי וממה שיינפיין

מאת: אירית מרק

לפני 4 שנים הם עמלו יומם ולילה לשכנע אתכם להצביע עבורם בבחירות. הם הבטיחו מלוא החופן הבטחות ובעיקר לייצג אתכם נאמנה. חלק מהחובות של כל נבחר ציבור הוא להגיע למועצת העיר, שם עולים כפעמיים בחודש ענייני העיר החשובים.

שימו לב לדיווח שהוציאה עיריית כפר סבא לגבי נוכחות בישיבות מועצת העיר בשנת 2023 של כל אחד ואחת מחברי מועצת העיר בכפר סבא.

מינואר עד דצמבר 23 – סיכום שנה: מי הגיע לכל ישיבות מועצת העיר, מי נעדר מהן תכופות ומי נעדר פחות. ישיבות מועצת העיר הן הישיבות החשובות ביותר שם מתקבלות החלטות הרות גורל לגבי עתידה של העיר

שיאן ההיעדרויות הוא ראש העירייה לשעבר, מי שהחליף את בן חמו לתקופה של כשנתיים: צביקה צרפתי. אחריו חבר מועצת העיר ממה שיינפיין

סגני ראש העיר, דני הרוש ואורן כהן לא החסירו אף לא ישיבה אחת, כך גם חבר המועצה פנחס כהנא

מבקר העירייה, בעבר, אליעזר פיירשטיין נתן חשיבות לנוכחות בדוחות הביקורת שלו ציין בדוחות כי ישיבות מועצת העירייה מהוות את “הבמה” של חברי המועצה להצגת עמדות, להשמעת דבריהם ולהבאת ביקורת. “זאת גם זירה מתאימה להתנצחות. זהו הפורום שבו מתגלים ומתבררים – בנאומים, בשאילתות, בקריאות ביניים ובהצעות לסדר – כל יחסי הכוחות שבמועצה, כל ההסכמות וכל ההתנגדויות. מעל בימת המועצה יכולים כל חברי המועצה להעלות נושאים מוניציפליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. זאת הזירה לדרוש ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את הגורמים המחליטים והמבצעים. לאור חשיבותן של ישיבות מועצת העירייה לחשיפתו של כל חבר מועצה לציבור ולעיתונות ניתן להבין את שיעור השתתפותם בישיבות המועצה. המסקנה העיקרית היא שישיבות מועצת העירייה, בהיותן פומביות, “מושכות” יותר את חברי המועצה בלהשתתף בהן, וזאת בניגוד לוועדות בהן הדיונים אינם פומביים, אך בהם נעשית למעשה, עבודת המועצה”

סעיף 123 (א) בפקודת העיריות קובע : “123. העדר מישיבות המועצה (תיקון : תשל”ט)  (א)   חבר-מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלשה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר מועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא- הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב)”. ללא כל ספק סעיף זה מדרבן את נוכחות חברי המועצה בישיבות המועצה, להבדיל מהשתתפותם בוועדות שם אין כל סנקציה על היעדרות”.

מאת: אירית מרק