חברת המועצה הדר לביא וחברי סיעתה דורשים להשמיש את מגרש הכדורגל בכניסה לשכונת גאולים בכפר סבא

מאת: אירית מרק

 

האם מגרש הספורט בכניסה לשכונת גאולים יפתח לציבור הרחב? זאת נדע בישיבת מועצת העיר הקרובה על רקע דרישתה של חברת מועצת העיר בכפר סבא הדר לביא לפתוח את המגרש לשימוש ציבורי

הדר לביא בהצעתה לסדר "בשכונת גאולים ממוקם מגרש כדורגל המטופל על ידי העיריה. המגרש נעול במשך השבוע ונפתח למשחקי כדורגל של תושבי השכונה ואחרים רק לשעתיים בימי שישי. אין ספק שמצב כזה לא יכול להמשך. בעיר יש מחסור בשטחי שצ"פ ומגרשי ספורט לטובת הציבור. השכונות השונות מתאכלסות ויש צורך בכל מ"ר של שצ"פ. התושבים חרדים לחלופה שתפגע באיכות החיים של הגרים בשכונה- רעש במשך כל שעות היום, תנועה נוספת כשכבר היום אי אפשר לצאת מהשכונה ועוד. חייבים למצוא פתרון שיוכל להשמיש שטח זה לטובת פעילות תושבים במשך כל השבוע, תוך בקרה בנושא איכות החיים של התושבים".