עיריית כפר סבא: חברת המועצה הדר לביא מעכבת הקמתן של ועדות חיוניות בעירייה ובמקביל מלינה על אי כינוסן של אותם ועדות

עיריית כפר סבא, טוענת כי מזה שבועות רבים הדר לביא מעכבת את כינון ועדות החובה של העיריה ובד בבד מתלוננת על כך שאותם ועדות לא מתכנסות. מיד לאחר ישיבת מועצת העיר הראשונה פעל מנכ״ל העיריה להקמת ועדות החובה של מועצת העיר. בתוך כך נשלחו לכל סיעות המועצה בקשה למינוי נציגים לוועדות החובה של העיריה, בהתאם לחלוקה המשקפת את ההרכב הסיעתי של המועצה, כפי שנדרש בפקודת העיריות. הסיעה היחידה שעיכבה מסירת נציגיה הייתה סיעתה של הדר לביא.

מועצת העיר אמורה הייתה לאשר הרכב הוועדות כבר בתחילת חודש מאי אולם עיכובה של סיעת כפר סבא מתקדמת הביא לכך שהנושא נדחה לישיבת מועצת העיר הבאה אשר תיערך רק בחודש יוני, כך נטען ע"י העירייה

הרקע לסירובה של הדר היא מחלוקת בדבר המפתח בוועדת, אך בעיריית כפר סבא מסבירים שהרכב הועדות תואם את גודלן היחסי של סיעות המועצה כפי הנדרש בפקודת העיריות. בעיריית כפר סבא החליטו שלא להמתין יותר והשבוע אישרו הרכבה של ועדת הכספים במשאל טלפוני.

בראש ועדת כספים יעמוד סגן ראש העיר דני הרוש ובנוסף אליו יכהנו בוועדה חברי המועצה לירית שפיר-שמש, הדר לביא, יעל סער, אורן כהן, אמיר קולמן וממה שיינפין. הוועדה צריכה להתכנס להכנת תקציב העיריה לאישור המועצה וכן צו הארנונה.

יתר הוועדות יאושרו כאמור בישיבת מועצת העיר שתתקיים בתחילת חודש יוני ומעיריית כפר סבא נמסר שככל שסיעתה של הדר לביא תבחר שלא לשלוח נציגים הועדות יורכבו בלי נציגי סיעתה והיא תוכל להשלים את ההרכב בהמשך.

אתמול בבוקר, לאחר אישור הרכב ועדת הכספים שנעשה טלפונית, הדר לביא הוציאה פוסט התוקף את העיריה על אי כינוס הועדות, שלטענת העירייה היא זו שעיכבה את אישור הרכבן.

הדר לביא, חברת מועצת העיר העלתה פוסט אתמול בבוקר ואף הוציאה הודעה לעיתונות לכלי התקשורת : "למרות שעברו יותר מחודשיים אחרי הבחירות, העירייה לא התחילה לעבוד ולא ברור מדוע. לדוגמא, כ-300 תושבים בעיר מחכים למינוי ועדת הנחות בארנונה, שתאשר את ההנחות שכבר קיבלו זכאות להן מביטוח לאומי. לא יאומן שכך מנוהלת כפר סבא. אני קוראת לראש העירייה להרכיב את כלל הועדות והדירקטוריונים, לכנס אותן ולאפשר לעירייה לתפקד בצורה נאותה".

מעיריית כפר סבא נמסר: ״במשך שבועות ארוכים נעשו מספר פניות לחברת מועצת העיר הדר לביא להמציא את רשימת נציגיה לוועדות העירייה. לאחר שנמנעה מלשתף פעולה הוחלט לאשר את הרכב ועדת הכספים במשאל טלפוני. יתר ועדות העיריה יאושרו בישיבת מועצת העיר וככל שהדר לביא תבחר לשלוח נציגים הם יכללו גם את נציגי סיעתה ע״פ המפתח הסיעתי הקבוע בחוק.״

גורם בכיר בעירייה מסר לשרון פוסט: ״בימים אלה בהם תושבי המדינה והעיר לוקחים חלק בלחימה במספר גזרות, העירייה משקיעה את מירב המאמצים והמשאבים בביטחון התושבים והחוסן הקהילתי. ישיבות עדכון ביטחוניות עם צה״ל והמשטרה התקיימו מספר פעמים וחברת המועצה, הדר לביא, בחרה שלא להגיע אליהן. על אף סירובה של חברת המועצה לשתף פעולה, הרכב ועדות העירייה צפוי לעלות לאישור בישיבת המועצה הקרובה. צר לי שחברת המועצה ממשיכה לפעול מאינטרסים פוליטיים, אנו נמשיך לפעול כאשר רק טובת התושבים והעיר עומדים לנגד ענינו".

כתיבת תגובה