נמחקה עתירתו של עו״ד ראובן חן בעניין מפעל המים

כזכור בדצמבר 2021 הגיש ראובן חן עתירה לבג״צ בדרישה לבטל התקנה הקובעת כי מועצת העיר תשמש כאספת המורשים של מפעל המים.

לפני כשבועיים, ביום ראשון ה-19.5 התקיים הדיון בבית המשפט העליון. כבר בפתח הדיון הבהירו השופטים שאין כל מקום לדון בעתירה.

 

עו”ד ראובן חן

 

בתשובה לעתירה התברר כי בכוונת רשמת האגודות להציע תיקון לתקנון האגודה כדי להסדיר הרכב ואופן בחירת הוועד המנהל.

השופטת וילנר פנתה לעותר והציעה לו למחוק העתירה. ״ממתי התקנה ?״ שאלה. ״התקנה מ-2002״ השיב ראובן חן. ״לכן שאלתי. זו שאלה רטורית״. ענתה השופטת.

״יש עניין מאוד עקרוני של שיהוי. אחרי 22 שנה שהתקנה קיימת אי אפשר להגיש עתירה לבטל התקנה מנימוקים שהיו כבר נכונים אז…. שיהוי לא מאפשר כניסה לבית המשפט, לא מאפשר דיון לגופו…,
בוודאי לא לאחר שהמדינה מודיעה שהם מודעים לקשיים ומבקשים לשפר. בהינתן השיהוי הכל כך כבד שלא מאפשר היום דיון בתוקף התקנה דאז וביחד עם כוונת המדינה לשבת על המדוכה לבדוק העניין לנסות לשפר, למצוא פתרונות זה הפתרון… אם התוצאה לא תהיה לשביעות רצונכם תגישו עתירה אבל העתירה תהיה ללא שיהוי היא תתייחס להחלטות החדשות שיתקבלו.״
העתירה כאמור נמחקה ללא צו להוצאות.

עד מתי הוועד הממונה

מזה כ-4 שנים מכהן ועד ממונה במפעל המים בראות מוטי דלג’ו. מינוי מטעם רשמת האגודות השיתופיות. הוועד היה אמור להסדיר תקנון האגודה אך לא הצליח לסיים המשימה.

מוטי דלג’ו

 

בדיון הציגה המדינה הצעה חדשה לתקנון וציינה שבתוך 90 יום יפעלו לאשר אותו. על פי ההצעה הוועד המנהל של האגודה יורכב מ-9 חברים, מתוכם 3 נציגים של שר הכלכלה, 3 עובדי עירייה ו-3 חברים שייבחרו על ידי מועצת העיר.

רשמת האגודות השיתופיות האריכה בינתיים את כהונת הועד הממונה בשלושה חודשים נוספים כדי לאפשר הדיון בתיקון התקנון, שדורש רוב גדול של שני שליש מחברי המועצה.

הפעילים החברתיים אתי בוים וערן ורנר פנו מיד בתום הדיון לרשמת האגודות והבהירו כי התקנון המוצע מטעם הרשמת סותר הוראות החוק.

לטענת השניים, רק תושבי כפר סבא הם חברי האגודה ורק אספת המורשים היא בעלת הסמכות למנות את הוועד הממונה. “אין מקום למינויים של שר הכלכלה במפעל המים. לא ניתן לזה יד”, הבהירו השניים והדגישו כי גם אם ימצא רוב לאשר הצעת הרשמת, ואף זה מוטל בספק, הרי שיפעלו לפסילת תיקון התקנון ככל שזה יסתור הוראות החוק.

 

אתי בוים

 

ערן ורנר

 

השניים הגישו הצעה למתווה חלופי בו חברי הוועד המנהל ייבחרו על ידי מועצת העיר באופן שישקף ההרכב הסיעתי של המועצה, אולם חברי המועצה עצמם לא יהיו חברים בוועד המנהל.

עוד הציעו כי ישיבות אספת המורשים יתנהלו בשקיפות בהתאם להוראות ניהול ישיבות מועצת העיר שלא מן המניין. השניים קוראים לחברי המועצה לאמץ ההצעה ולסיים בכך את כהונת הוועד הממונה בתיאום עם רשמת האגודות השיתופיות.

 

תגובת עו"ד ראובן חן בא כח העותרים : "בפתח הדיון בפני כבוד השופטת יעל וילנר שעמדה בראש ההרכב בבג"ץ. הוצע על ידה לעותרים כי לאור הודעת פרקליטות המדינה מחלקת הבג"צים כי ניתנים 90 יום לאספת המורשים של האגודה לדון בהצעת רשמת האגודות השיתופיות. מוצע כי העתירה תמחק בשלב זה . באם העותרים ימצאו לנכון לאחר החלטת אספת המורשים לשוב לבית המשפט הגבוה לצדק פתוחה הדרך בפניהם . העותרים קיבלו את הצעת בית המשפט ולכן לא נתקיים דיון לגופן של טענות העותרים ולא נשמעה תגובת המשיבים. יובהר כי העתירה לא נדחתה ולכן אין מדובר במעשה בית דין אלא בדחיה המאפשרת לעותרים לשוב לבית המשפט . העותרים יבחנו את החלטת אספת המורשים ויחליטו אם לפנות שוב לבג"ץ. העותרים סבורים כי נדרש לקיים בחירות לאגודה שיתופית מפעל המים וזכותם של חברי האגודה לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה מתוקף זכויות יסוד המעוגנות בחקיקה . בא כח העותרים ראובן חן הודה לתושבי העיר שהגיעו לדיון בבג"ץ".

כתיבת תגובה