עיריית כפר סבא מזהירה: תוכנית צפון בן יהודה אינה בהליכי אישור מתקדמים

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

עיריית כפר סבא מזהירה לאור פרסומים מטעים: תוכנית צפון בן יהודה אינה בהליכי אישור מתקדמים או תכנון מואץ

עיריית כפר סבא מפרסמת היום (רביעי 19.08.2020) אזהרה והבהרה לציבור בנוגע לתוכנית צפון בן יהודה, ולאור פרסומים שהופצו  לאחרונה על ידי גורמים שונים שאין לעירייה כל קשר אליהם, ועל מנת להעמיד דברים על דיוקם ולמנוע בלבול, טעות, עוגמת נפש או הפסד כספי: בניגוד לפרסומים, תוכנית צפון בן יהודה איננה בהליכי אישור מתקדמים או תכנון מואץ, אלא בשלבי הכנה ראשוניים בלבד.

בעירייה מבהירים, כי בימים אלה ממתינה הוועדה המקומית להחלטות הוועדה המחוזית בדבר דיון בהתנגדויות לגבי תוכנית המתאר הכוללנית. החלטות אלו ישפיעו על מהלכי התכנון העתידיים של כלל מרחב התכנון.
יובהר, כי טרם הוחלט מה יהיה מסלול התכנון ולא ידוע בעת הזו האם בכלל ניתן יהיה להוציא היתרי בניה מכוח התוכנית או שמא יידרשו הליכי/שלבי תכנון נוספים.
עוד מבהירה העירייה, כי עד לאישורה של תוכנית, אין ולא ניתן להסתמך על נתונים כלשהם, לרבות נתונים כמותיים של כמות זכויות, מספר יחידות הדיור, גבהי הבנייה, מיקום מגרשים ועוד.

חשוב להדגיש, כי אין לעיריית כפר סבא כל קשר או שיתוף פעולה עם גורמים כלשהם שמוכרים זכויות במקום ומתהדרים כביכול בשמה של העירייה.
קידומה של תוכנית, ככל שייעשה, יקודם במהלכי התכנון העירוני במוסדות התכנון, על פי הוראות כל דין.

רפי סער, ראש העירייה
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס