מועצת העיר בכפר סבא 2020 : מי הגיע לישיבות, מי הבריז ומי הבריז בגדול

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

מספטמבר עד ספטמבר – סיכום שנה: מי הגיע לכל ישיבות מועצת העיר, מי נעדר מהן תכופות ומי נעדר פחות. ישיבות מועצת העיר הן הישיבות החשובות ביותר שם מתקבלות החלטות הרות גורל לגבי עתידה של העיר

מועצת העיר

מבקר העירייה, לשעבר, אליעזר פיירשטיין שנתן חשיבות לנוכחות בדוחות הביקורת שלו ציין בדוחות כי ישיבות מועצת העירייה מהוות את "הבמה" של חברי המועצה להצגת עמדות, להשמעת דבריהם ולהבאת ביקורת. "זאת גם זירה מתאימה להתנצחות. זהו הפורום שבו מתגלים ומתבררים – בנאומים, בשאילתות, בקריאות ביניים ובהצעות לסדר – כל יחסי הכוחות שבמועצה, כל ההסכמות וכל ההתנגדויות. מעל בימת המועצה יכולים כל חברי המועצה להעלות נושאים מוניציפליים שונים לדיון ציבורי, פומבי וגלוי. זאת הזירה לדרוש ולקבל מראש העיר הסבר על פעולות העירייה ולבקר את הגורמים המחליטים והמבצעים. לאור חשיבותן של ישיבות מועצת העירייה לחשיפתו של כל חבר מועצה לציבור ולעיתונות ניתן להבין את שיעור השתתפותם בישיבות המועצה. המסקנה העיקרית היא שישיבות מועצת העירייה, בהיותן פומביות, "מושכות" יותר את חברי המועצה בלהשתתף בהן, וזאת בניגוד לועדות בהן הדיונים אינם פומביים, אך בהם נעשית למעשה, עבודת המועצה"

מועצת עיר

 

סעיף 123 (א) בפקודת העיריות קובע : "123. העדר מישיבות המועצה (תיקון : תשל"ט)  (א)   חבר-מועצה שנעדר מישיבות המועצה שלשה חדשים רצופים, או שנעדר משלוש ישיבות רצופות – אם היו בשלשה חדשים פחות משלוש ישיבות – יחדל להיות חבר מועצה, מלבד אם נעדר בגלל מחלה או בגלל שירות בצבא- הגנה לישראל או ברשות המועצה שניתנה מראש, ובתנאי שראש העירייה או הממונה שלח לו הודעה לפי סעיף קטן (ב)". ללא כל ספק סעיף זה מדרבן את נוכחות חברי המועצה בישיבות המועצה, להבדיל מהשתתפותם בועדות שם אין כל סנקציה על היעדרות". החל מישיבת המועצה שהתקיימה בתאריך 2011/09/21 , ישיבות מועצת העירייה החלו להיות מצולמות ומשודרות ב""שידור חי" באתר האינטרנט העירוני

סיכמנו עבורכם את שנת 2020 בכל הקשור לנוכחותם של נבחרי הציבור בישיבות משמעותיות אלו.

נכחו בכל ישיבות מועצת העיר

חברי מועצת העיר הבאים נכחו בכל ישיבות מועצת העיר שנערכו מאז ספטמבר 2019 ועד ספטמבר 2020: רפי סער, ראש העירייה, סגנו דני הרוש, לירית שפיר, אורן כהן, עדי לוי סקופ, פנחס כהנא, אמיר סילבר.

שיאני ההיעדרויות

יובל לוי,( עם 12 היעדרויות) צביקה צרפתי ( עם 15 היעדרויות) וממה שיינפיין ( עם 7 היעדרויות)

 

ראש העירייה רפי סער, לא נעדר מישיבות מועצת העיר ונכח בכל הישיבות

רפי סער, ראש העירייה

סגן ראש העירייה, דני הרוש, נכח בכל ישיבות מועצת העיר

אסנת ספורטה נעדרה מארבע ישיבות מועצת עיר.

איתן-צנעני

עו"ד איתן צנעני, סגן וממלא מקום ראש העיר, נעדר מארבע ישיבות

אמיר קולמן

אמיר קולמן חברו של צנעני לסיעה נעדר משלוש ישיבות מועצת העיר ( כולן התקיימו באותו הערב, קולמן נעדר משום שבאותו ערב קיבל אות מצטיין מפקד זרוע הים)

ד"ר רפאל קובי נעדר מחמש ישיבות מועצת עיר 

עילאי הרסגור-הנדין

סגן ראש העיר, עילאי הרסגור הנדין, נעדר משתי ישיבות מועצת העיר

חברת סיעתו פליאה קטנר נעדרה פעמיים מישיבות מועצה.

מאיר מנדלוביץ נעדר משלוש ישיבות מועצה.

לירית שפיר שמש

לירית שפיר נכחה בכל ישיבות המועצה

יובל לוי נעדר מ-12 ישיבות מועצת עיר

יובל לוי

ממה שיינפיין נעדר משבע ישיבות מועצת עיר

אורן כהן

אורן כהן נכח בכל ישיבות מועצת העיר

עדי לוי סקופ נכחה בכל ישיבות מועצת העיר

הדר לביא נעדרה מארבע ישיבות מועצת העיר

פנחס כהנא נכח בכל ישיבות מועצת עיר

צביקה צרפתי

אמיר סילבר נכח בכל הישיבות. 

צביקה צרפתי נעדר מ-15 ישיבות מועצת עיר

יוסי סדבון נעדר מישיבה אחת

קרן גרשון נעדרה משתי ישיבות מועצת עיר

תהילה מימון

תהילה מימון נעדרה מישיבת מועצת עיר אחת.

מאת: אירית מרק

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס

לפוסט הזה יש תגובה אחת

  1. אלי חיון

    כל הכבוד לחבר המועצה מטעם "הליכוד" אורן כהן אשר ממלא את חובתו הציבורית לעילא ולעילא, כמו כן שאפו לחב' המועצה עו"ד עדי לוי סקופ הממלאת את חובתה הציבורית.

התגובות נעולות.