חבר מועצת העיר לשעבר, עמירם מילר חוגג 80

חבר מועצת העיר לשעבר, עמירם מילר חוגג 80 "אני מרגיש בטוב ולומד הרבה מהאתרים שלך על הנעשה בעיר. אני חבר בכמה ועדות רשות בעירייה, פרט לכך נרשמתי להיות עוזר הוראה לתלמידים מתקשים (כמובן בהתנדבות) אך הקורונה קטעה מפעל חינוכי יפה זה. בסך הכל— אני מרבה לצעוד בעיר שלנו נהנה מיופייה, מתריע על מפגעים ומקדיש זמן לנכדי החמודים".

הנה ראיון שערכנו איתו בעבר

עמירם מילר

מאות ברכו אותו בקבוצת כפר סבא שלנו