חברת ינוב דורשת מיליוני שקלים פיצוי מעיריית כפר סבא שביטלה לה שני פרויקטים של התחדשות עירונית

חברת הבניה י.נ.ו.ב הגישה תביעה לבית המשפט המחוזי במחוז מרכז בסכום של 4 מיליוני שקלים נגד עיריית כפר סבא והועדה המקומית לתכנון בניה לאחר שהעירייה ביטלה היתר בנייה שניתן לה בפרויקט תמ"א 2 במתחם ששת הימים בכפר סבא מבלי להביא בחשבון את הנזקים הוודאיים שנוצרו עקב כך לחברה ולבעלי הדירות. בימים הקרובים תגיש החברה תביעה נוספת בסך של מיליוני שקלים נגד העירייה בגין ביטול פרויקט התחדשות עירונית נוסף במתחם סוקולוב בעיר בנסיבות דומות

מהחברה נמסר:" מדיניות התכנון ההפכפכה והרשלנית של עיריית כפר סבא במשך 9 שנים גרמה לנו נזקים כלכליים כבדים של מיליוני שקלים ועוגמת נפש גדולה לדיירי המתחם. אולצנו לשנות את התכנון פעם אחר פעם, חרף סיכומים ברורים מול גורמי התכנון, הפסדנו זמן יקר ולבסוף גם איבדנו את הפרויקט לחלוטין. מדובר בהתנהלות שערורייתית , אבסורדית ולא מקצועית "

מכתב התביעה שהוגש באמצעות עו"ד יצחק נטוביץ,  י.נ.ו.ב השקיעה משאבים אדירים במשך 9 שנים לשם תכנון והוצאת היתר בניה לפרוייקט תמ"א 38 רחב היקף במתחם "ששת הימים" בכפר סבא, הכולל שישה בנייני מגורים קיימים אותם ביקשה התובעת להרוס ולהקים תחתם ארבעה בניינים חדשים. העיריה וגורמי התכנון בה נתנו את ברכתם לפרויקט בתחילת הדרך ואף הנחו את אדריכלית החברה כיצד לתכננו. אולם, בשלבים מאוחרים יותר חזרה בה העיריה מהסכמתה, עיכבה במתכוון ובהיעדר סמכות את הטיפול בבקשת החברה למתן היתר בניה ולבסוף נדחתה הבקשה ע"י הוועדה.

י.נ.ו.ב לא אמרה נואש והמשיכה בתכנון הפרויקט ובהתאמתו לדרישותיה החדשות של העירייה, ואכן העירייה שינתה שוב את עמדתה וחזרה לתמיכתה המקורית בפרויקט. ביום  9.10.18 אישרה הוועדה לתכנון ובניה את בקשת החברה למתן היתר בניה לפרוייקט והחליטה על מתן היתר בניה בתנאים. ואולם לתדהמת התובעת, בחלוף תשעה חודשים ממתן החלטת הוועדה אשר אישרה מתן היתר בניה בתנאים, ובעוד החברה נמצאת בעיצומם של הליכי תכנון הפרויקט ומשקיעה סכומי עתק מכיסה בהסתמך על החלטת הוועדה, החליטה הוועדה באופן חד צדדי ומבלי שניתנה לתובעת זכות שימוע כלשהי בעניין, לפתוח מחדש ועל דעת עצמה את הבקשה למתן היתר בניה, וביטלה את החלטתה למתן ההיתר. י.נ.ו.ב מיהרה להגיש ערר בגין ההחלטה השערורייתית לביטול היתר הבניה רטרואקטיבית וללא כל שימוע לחברה או לדיירים, אלא שהנתבעות, כפי שעולה מהתביעה, בחוסר תום לב מוחלט הזדרזו לקבוע עובדות בשטח ויום קודם למועד הדיון אשר נקבע בערר, דאגו כי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה תתכנס ותחליט על החלת סעיפים 77 ו- 78 לחוק התכנון והבניה על שטח המתחם, אשר משמעותם בפועל הינה הקפאה למשך 3 שנים של כל אפשרות להגשת בקשות להיתר בניה בשטח ההכרזה. לטענת חברת י.נ.ו.ב בכך סתמה העירייה את הגולל באופן סופי על פרוייקט מתחם ששת הימים אותו היא תכננה במשך 9 שנים, והורידה לטמיון את עבודתה המאומצת ואת עבודתם של יועצי ומתכנני הפרויקט, ומיליוני שקלים בוזבזו לריק.

התנהלותה של העירייה והועדה המקומית  נכתב בתביעה, נעה בין רשלנות מוחלטת במקרה הטוב, לבין התעמרות מודעת בחברה ובבעלי הזכויות במתחם, ניצול לרעה של כוחן השלטוני והפגנת אדישות מוחלטת כלפי היזם והדיירים והנזקים הכספיים האדירים אשר נגרמו להם בגין ביטול הסכמות הנתבעות לפרויקט פעם אחר פעם.

החברה ביקשה מביהמ"ש לקבוע כי לעירייה והועדה המקומית קיימת אחריות ישירה למצגים והחלטות אשר ניתנו על ידן, אשר יצרו ציפייה אובייקטיבית ריאלית והסתמכות של התובעת להיתכנות הפרויקט, ואשר על בסיסן הוציאה התובעת מיליוני שקלים מכיסה לשם תכנון הפרויקט וקידומו בפן המסחרי, התכנוני והמשפטי לאורך שנים ארוכות. כן יתבקש בית המשפט הנכבד לקבוע כי הנתבעות ניצלו לרעה את סמכויות התכנון המסורות בידן וכי הן נושאות באחריות ישירה לנזקים שנגרמו לתובעת בגין התנהלותן הפסולה לאורך השנים אשר שיאה בביטול ההחלטה למתן היתר בניה בתנאים, תשעה חודשים לאחר שניתנה.

מעיריית כפר סבא נמסר: "תוכנית היזם לא עומדת בדרישות יסוד בתכנון העיר ואינה עולה בקנה אחד עם ראייה תכנונית כוללת של המתחם והאזור כולו. החלטות הוועדה המקומית גובו ועולות בקנה אחד עם החלטות מוסדות התכנון הגבוהים, אשר דנו בטענות התובעים ודחו אותן. העירייה דוחה כל ניסיון תביעה ואיומי תביעה, חסרי בסיס, ותגיב לטענות בערכאות משפטיות כמקובל".