מטה המאבק בראשות עו"ד ראובן חן : לא ניתן ליטול מאיתנו את נכסי מפעל המים

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

מטה המאבק בראשותו של עו"ד ראובן חן החליט לפעול בשקיפות להעברת כל המידע הקיים , לכל תושבי כפר סבא בנוגע לאגודה שיתופית חקלאית מפעל המים כפר סבא בע"מ . מטה המאבק הציב לעצמו מטרה : להשאיר את כל נכסי האגודה בבעלות תושבי כפר סבא .

ראובן חן

ראובן חן הכין גם סקר תושבים להביע עמדה בכל הנוגע למפעל המים ולענות על השאלות המוצגות בסקר. "מכיוון שלכל אחד מאיתנו הזכות לבחור ולהיבחר למוסדות האגודה , אנו דורשים בחירות לאלתר".

מטה המאבק קורא לתושבי כפר סבא להביע התנגדות נחרצת להפרדת פעילות המים מנכסי האגודה על רקע כוונת העירייה להעביר את פעילות המים ממפעל המים לתאגיד המים האזורי בו חברות הרשויות כפר סבא , כוכב יאיר צור יגאל .

סגני ראש העיר כפר סבא בעבר עמירם מילר, ישראל מילוא ויואל קרול יחד עם חברי מועצה נוספים , התומכים בהשארת נכסי האגודה בידי תושבי כפר סבא וטוענים כי לא יעלה על הדעת שנכסי האגודה שהוקמה ב- 1931 יועברו לתושבי ישובים סמוכים.

"הכוונה ליטול מידנו את הנכסים תמנע ממפעל המים את האפשרויות למתן תמיכות לארגוני המתנדבים , לגופי חינוך, לעמותות הספורט, להשקעות ולביצוע פעילויות למען רווחת תושבי כפר סבא. לחלופין אנו מציעים לעירייה לבצע התייעלות ולאתר מקורות הכנסה נוספים לעיר. לא יעלה על הדעת שנכסיה הרבים של האגודה לא ישמשו למשימות חברתיות למען תושבי כפר סבא. לאגודה נכונו משימות חברתיות רבות כגון: הקמת סופרמרקט חברתי לחברי אגודה לרכישת מוצרים במחירי עלות על רקע יוקר המחיה , שיפוץ קולנוע חן בשכונות המזרחיות והנגשת תרבות ואומנות לשכונות אלה. הקמת דיור להשכרה לטווח ארוך במחיר סביר לבני חברי האגודה .

עו"ד ראובן חן שהגיש בג"צ ( 8851/21 ) כנגד שר הכלכלה, רשמת האגודות השיתופיות, כנגד אסיפת המורשים וכנגד הוועד הממונה, סבור כי נראה לכאורה כי כוונת "קול הקורא" שפורסם על ידי רשמת האגודות השיתופיות בא לבחון את נכונות חברי האגודה לוותר על זכויותיהם הקנייניות המעוגנות כזכויות יסוד בדין בכך שחברי האגודה נדרשים לוותר על זכויותיהם בעסקי האגודה בתחום המים ובהמשך יאבדו את השליטה בבעלותם בנכסי האגודה.

 

נכסי האגודה מוערכים ב-800 מיליון שקל ומספר חברי האגודה עומד על כ-34000 בתי אב , המשמעות היא כי לכל בית אב מנייה ששוויה עומד כיום עומד על כ-25000 ₪.

חוק תאגידי המים והביוב החריג את האגודות השיתופיות מחוק זה מתוך ידיעה ברורה כי אגודה שיתופית נשלטת על ידי האסיפה הכללית בה חברים תושבי כפר סבא ורק להם הסמכות לקבוע מה יעשה באגודה בה הם חברים.

מטה המאבק בראשות עו"ד ראובן חן פונה עתה בקריאה דחופה לכל תושבי העיר כפר סבא להיענות לקריאה ולהשתתף בסקר הבעת עמדה ובכך נמנע שנכסנו יגזלו מאיתנו .
תוצאות הסקר יועברו במרוכז על ידי עו"ד ראובן חן לרשמת האגודות השיתופיות ולפרקליטות המדינה מחלקת הבג"צים המייצגת את המשיבים לעתירה ( שרת הכלכלה ורשמת האגודות השיתופיות ) .

מעיריית כפר סבא נמסר: "מדובר בנושא בניהול וטיפול של האגודה השיתופית מפעל המים ואינו מעניינה של עיריית כפר סבא, שאינה מעורבת בנושא כלל".

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס

כתיבת תגובה