סיון עמרה דדון מונתה למנהלת אגף הכנסות וארנונה בעיריית כפר סבא

מנהלת אגף ההכנסות חדשה בעיריית כפר סבא: סיון עמרה דדון, שמונתה גם למנהלת ארנונה וממונה על הגבייה במקומו של גזבר העירייה שמילא תפקידים אלה באופן זמני.

עמרה דדון רו"ח תואר ראשון במנהל עסקים ההתמחות בחשבונאות

סיון עמרה דדון הגיעה מעיריית קריית אונו שם כיהנה כסגנית הגזבר

סיון עמרה דדון

בהצלחה !

מאת: אירית מרק