ראש עיריית כפר סבא, רפי סער, ישתתף בוועידת האקלים העולמית בשארם א-שייח

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

ועידת האקלים העולמית מתקיימת בין התאריכים 11/18-6 בשארם א-שייח. ראש העיר, רפי סער, משתתף בוועידה בין התאריכים 11/17-16 .עלות הנסיעה נאמדת בסכום של 2957 ₪ ותשולם מסעיף ערי תאום וקשרי חוץ.

רפי סער, ראש העיר

העיר כפר סבא מקדמת ומובילה בתחום הקיימות מזה שנים. בכנס ישתתפו ערים רבות מכל העולם ובו יציגו את החדשנות בתחום האקלים, יתקיימו פורומים של היערכות לשינויי אקלים, יוצגו מוצרים חדשניים, יתקיימו דיונים מהותיים על מתווה ההתמודדות עם התחממות כדור הארץ ובסופה של הוועידה ייגזרו יעדים להמשך.

מהעירייה נמסר :”כפר סבא מקדמת תכנית להיערכות עם שינויי אקלים ונערכת לממש אותה בשנים הקרובות, על כן יש חשיבות להשתתפות ראש עיר והצוותים המקצועיים. בכנס ניתן יהיה לקבל כלים מקצועיים, לרכוש ידע, למידת עמיתים וחשיפה לאתגרים
הקיימים, גם פתרונות וכו’ . מנכ”ל העירייה וגזבר העירייה מאשרים, כנדרש על פי חוזר מנכ”ל את הנסיעה ואת מימונה”.

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס

כתיבת תגובה