תוכנית חדשה “שע”ר לעיר – שישי שיתופי” – תוך שילוב גני החינוך המיוחד עם הגנים מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter
מדובר בתוכנית ביוזמה ובהובלה של אגף החינוך העירוני והפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך, במטרה להעמיק הקשר בין החינוך המיוחד והרגיל. זאת כחלק מערכי הסובלנות וקבלת האחר – המוטמעים בחינוך בעיר, החל מהגיל הרך, במסגרת המדיניות העירונית אותה מוביל ראש העיר רפי סער – לשילוב ילדים ואנשים עם מוגבלויות כחלק בלתי נפרד מהקהילה המקומית, תוך ראיית כל אחד ואחת שווים וקבלת כל אדם באשר הוא.
במסגרת התוכנית ילמדו מדי יום שישי ילדות וילדי 30 הגנים מהחינוך במיוחד בכפר סבא יחד עם ילדות וילדי 30 גנים מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי, תוך בניית יום משותף, מזמין ומגבש. לשם הפעלת התוכנית והצלחתה הוקצו שתי מדריכות – מהחינוך הרגיל ומהחינוך המיוחד – אשר מסייעות בבניית התוכנית השיתופית ומלוות בהוצאתה לפועל, כאשר לתוכנית שותפים כלל צוותי החינוך וההוראה בגני הילדים בעיר – גננים וגננות, סייעים וסייעות, צוותי הפרא-רפואי ופסיכולוגיות הגנים.
יש לציין עוד, כי התוכנית מאפשרת התפתחות אישית וסובלנית יותר, תוך פיתוח מיומנויות של שיח ותקשורת, ובשיתוף כל צוותי החינוך בחינוך הקדם יסוד, ההורים והילדים.
לדברי המפקחת על החינוך המיוחד,
עדינה בר עליה: “זכינו לעבוד ולפעול בעיר עם לב ואנשים עם נשמה. יום שישי הוא יום חגיגי ולאחרונה, אף יותר. תוכנית שישי שיתופי הופכת אט אט לדרך חיים. והגננות הופכות תפיסות למעשה”.
רצ”ב: צוותי חינוך והוראה לקראת הפעלת התכנית
ייתכן שזו תמונה של ‏‏‏15‏ אנשים‏ ו‏אנשים עומדים‏‏
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס