שדרוג והקמת מתחמי משחק וכושר חדשים, בחמש גינות בכפ”ס: גן אלעזר, גן דלפט, גן החלוץ, גן עלייה וגן אנה פרנק

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter
עיריית כפר סבא יוצאת בימים אלה לשדרוג והקמת מתחמי משחק וכושר חדשים, באמצעות החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא, בחמש גינות ציבוריות ברחבי העיר: גן אלעזר, גן דלפט, גן החלוץ, גן עלייה, וגן אנה פרנק.
במסגרת העבודות, בגן אלעזר שברחוב המייסדים יפורקו מתקני המשחק הישנים ויוקמו מתקנים חדשים, שדרוג מערכות המים, ההשקיה החשמל והתאורה, יוצבו הצללה וריהוט רחוב חדשים, יבוצעו עבודות לשדרוג המדרכה והגינון ויבוצעו עבודות נגישות.
בגן דלפט שברחוב תל חי יפורקו מתקני משחק ותשתיות ישנות ויבוצעו עבודות להתקנת מערכות מים, השקיה, חשמל ותאורה חדשים, מתקני משחק חדשים, הצללה, פיתוח גינון, ריהוט רחוב ועוד.
בגן החלוץ שברחוב הבנים יפורקו שני מתקני המשחק החדשים ויותקנו חדשים, וזאת בנוסף לביצוע עבודות תשתית, הצללה, התקנת ריהוט רחוב נגיד ומודרני ועוד.
בגן עלייה שברחוב קפלנסקי יוקם מתחם כושר חדש ברינה הקיימת, כאשר במסגרת העבודות יבוצעו עבודות תשתית ביניהם מים, השקיה, חשמל ותאורה, הצבת מתקן אימונים פונקציונלי חדיש, ריהוט רחוב נגיש ועוד.
בגן אנה פרנק שברחוב אנה פרנק יותקנו מתקני משחק חדשים, יבוצעו עבודות תשתית מלאות, לרבות תאורה חדשה, ריהוט רחוב נגיש ועוד.
יש לציין, כי כלל העבודות כוללות התאמות נגישות כנדרש.
עבודות אלה מצטרפות לעבודות רבות שבוצעו בגינות ובמרחבים ציבוריים ברחבי העיר, הכוללות מתחמי כושר, גינות משחק חדישות, סלילת כבישים ומדרכות, תאורת לד חדשנית וחסכונית, ריהוט רחוב ועוד.
ראש העיר, רפי סער: “במהלך ארבע השנים האחרונות ביצענו עבודות רבות לשיפור ושדרוג המרחבים הציבוריים, לרווחת תושבות ותושבי העיר, לאחר שנים רבות של הזנחה. העבודות מבוצעות בכל חלקי העיר – ממזרח למערב ומצפון לדרום, וזאת בהתאם לתוכניות עבודה רב שנתיות שאנו מקדמים כל העת. נמשיך לפעול ולבצע עבודות אלה למען איכות חיי תושבינו וכחלק מתפיסת השירות שעומדת לנגד עינינו”.
רצ”ב: מתקן פונקציונלי מותאם לאימוני כושר קרבי שיוקם בגן עלייה, מתחם משולב שיוקם בגן דלפט.
הדמיות: החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא*
פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס

כתיבת תגובה