הסתיים הליך השיבוץ הדיגיטלי לגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים תשפ"ד בכפר סבא, הורים יוכלו לערער החל מהיום

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

היום (רביעי 31/5), מתפרסמים תוצאות השיבוצים בגני הילדים העירוניים לשנת הלימודים הבאה. בחודשים האחרונים, מאז נפתח הרישום באתר העירייה, עמל אגף החינוך בעיריית כפר סבא, יחד עם אגף המיחשוב ואגף אסטרטגיה, לילות כימים על מנת להעניק שירות מיטבי לכל ילד וילדה בעיר, וזאת בשיתוף מלא עם הנהגת ההורים העירונית.
במסגרת זו, המשיך אגף החינוך העירוני לפעול על מנת לייעל את מלאכת השיבוץ לגנים וממוצע הילדים בגן עירוני ירד השנה ל-27 ילדים בממוצע בכל גן, לעומת 29 ילדים בממוצע בשנה שעברה.

לשנת הלימודים תשפ"ד נרשמו לגני הילדים העירוניים 4,151, כאשר מתוכם רק כ-3.5 אחוזים נרשמו לגנים קצרים (עד השעה 14:00.
כ-1,180 ילדות וילדים ייכנסו השנה לשנתם הראשונה בגנים העירוניים בכפר סבא, ויצטרפו לאלפי ילדות וילדים הלומדים בגני יול"א (יום לימודים ארוך) ובגנים קצרים (עד השעה 14:00), כאשר גם השנה ניתנה אפשרות להורים לבחור את שיבוץ ילדיהם למסגרת יום לימודים קצר כחלק מגן יום לימודים ארוך.

הליך הרישום בוצע במסגרת תיק תלמיד ייחודי שפותח בשיתוף של אגף המיחשוב, אגף החינוך ויחידת השירות העירונית – בו יכולים ההורים לבצע את כלל פעילות הרישום והתשלום, כחלק משיפור וייעול הרישום הדיגיטלי.
הורים אשר יבקשו לערער על תוצאות שיבוץ ילדיהם, יוכלו לעשות זאת החל מהיום באתר העירייה, באמצעות תיק התלמיד/תלמידה דרכו ביצעו את הרישום – בדרך קלה, פשוטה ונוחה. יש לציין עוד, כי כחלק משיפור וייעול השירות, הורחבו בתקופת הערעור, שתימשך עד לתאריך 8/6, מספר הצוותים ונציגי העירייה איתם ניתן לשוחח ולקבל מענה טלפוני או לקובע פגישה בשעות קבלת הקהל – שהורחבו אף הן.

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס