מרכזי היום בשביתה "לצערנו היום נשארו הקשישים בבית"
קבוצת השיח של קול כפר סבא – כאן
אחרי מאבק של איגוד הל"ב ( איגוד העמותות למען הזקן בארץ) מול משרד הרווחה לעדכן התעריף היומי למרכזי היום הוחלט להשבית ליום אחד, שביתת אזהרה, את כל מרכזי היום בארץ .
"לצערנו היום נשארו הקשישים בבית, הם לא יקבלו את הטיפול והיחס הטובים להם הם זוכים כל יום במרכזי היום. לא רצינו להגיע למצב הזה, אנחנו רואים שליחות לטפל בקשישים בתקווה שגם במשרד הרווחה יבינו וידאגו לשינוי המצב במיידית".
עוד בנושא גם בקבוצת כפר סבא שלנו