654 תושבי כפר סבא בבידוד

נתונים עדכניים לקורונה בכפר סבא ליום רביעי, 29.7.20 188 חולים פעילים – ללא שינוי 352 תושבים מאומתים מתחילת התפרצות הקורונה – עלייה של 3 155