אוגוסט ב22, 2023

בזכות עובד אגף עבודות ציבוריות בעיריית כפר סבא: שורדת שואה שנותקה מבזק ומלחצן מצוקה בעקבות עבודות בנייה באזור מגוריה, חוברה שוב לקו הטלפון

בזכות עובד אגף עבודות ציבוריות בעיריית כפר סבא: שורדת שואה שנותקה מבזק ומלחצן מצוקה בעקבות עבודות בנייה באזור מגוריה, חוברה שוב לקו הטלפון. "אין לי