ספטמבר ב1, 2023

שנת הלימודים תשפ"ד נפתחה בהצלחה בכפר סבא עם 23,860 תלמידות ותלמידים, עשרות מבני חינוך מחודשים ומשופצים ותוכניות פדגוגיות חדשות

הבוקר, שישי 1/9, נפתחה בכפר סבא בהצלחה שנת הלימודים תשפ"ד. זאת לאחר היערכות עירונית כוללת ומתוגברת, שכללה את כלל אגפי העירייה, בהובלת אגף החינוך העירוני.