"לרשום בס"ד זו הדתה"- קובי פדוה מי שמוביל את רשימת מרצ למועצת העיר נגד בס"ד
קובי פדוה, מי שמוביל את רשימת מרצ במועצת העיר בכפר סבא קובע כי קיימת הדתה בבית ספר יסודי ממלכתי בעיר. "כן, לרשום בס"ד זו הדתה. רק מרצ מסוגלת לומר זאת. הקול הליברלי היחיד של החילונים בכפר סבא. לא משנה למי תצביעו לראשות העיר, בפתק השני, רק מרצ".
ייתכן שזה קשקוש של ‏טקסט שאומר '‏התתתחחחוה ומילים רוטבליט יעוקרה ולחן ן×× זה ×××— כאויר מרח קסמים מטח ובחיר צלול הכל לממגיית שיר וממונן מתוה כמו הבוקר שהביא טוב משהו אותי נושא הסוף הלכתי הסף על כבר הייתי שחיכיתי כמה חיכיתי וכמה חיכיתי כממה הדרך אל לצאת חדשה התחלה חדשה, התחלה הישן לסיפור ושלום חדשה התחלה חדשה, התחלה הזמן והגיע כבר חדשה להתחלה תזרח השמש למחר ההרגשה חדשה התחלה הדרך, אל לצאת חדדשה.. התחלה דף לפתוח טוב לבש של לצאת קורא כעת אומר עת באה כי פקוחות בעיניים מחדש להתחיל הישן לסיפור ושלום הפתוחות הדרכים מחדש להתחיל והלב הזמן לללהתחחחדה באויר‏'‏
כל כתבות פוליטיקה כאן