ספטמבר ב12, 2023

27 מצטיינות ומצטיינים, מחלקה מצטיינת, מנהלת מחלקה מצטיינת – עיריית כפר סבא מוקירה עובדיה

27 מצטיינות ומצטיינים, מחלקה מצטיינת, מנהלת מחלקה מצטיינת ותעודת ציון לשבח לצוות תומכות ותומכי החינוך בבית הספר סאלד לחינוך מיוחד – עיריית כפר סבא מוקירה את עובדיה בטקס המצטיינים