עיריית כפר סבא תפתח ביום חמישי, 14.01, את הרישום לגני הילדים העירוניים

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
אימייל
שיתוף ב print
הדפס

מודל הרישום, אשר סוכם בשיתוף עם ועד הורי גני הילדים, יהיה מקוון, קל ונוח.

שלב הרישום הראשון, אשר יימשך עד לתאריך 03.02, יכלול בחירה של זרם החינוך (ממלכתי, ממלכתי-דתי, חינוך מיוחד, חב"ד ומוכר שאינו רשמי) ובחירה בשעת סיום יום הלימודים: בשעה 14:00 (גן יום לימודים קצר) או בשעה 17:00 (גן יום לימודים ארוך).
להורים אשר יבחרו לרשום את ילדיהם לגן המסתיים בשעה 14:00, יוצגו שתי אפשרויות בחירה נוספות. אפשרויות אלו רלוונטיות במידה ולא ייפתח גן יום לימודים קצר בקרבת מקום מגוריהם, בשל מיעוט נרשמים (פחות מ 25 ילדים), ולכן חשוב שההורים יסמנו אחת מהאפשרויות בהתאם להעדפותיהם:

רישום לגן המסתיים בשעה 14:00 (יום לימודים קצר) בשכונה סמוכה או רישום לגן יום לימודים ארוך, המסתיים בשעה 17:00, בו ניתן לסיים את יום הלימודים גם בשעה 14:00
יודגש, כי מיקומי הגנים הקצרים ייקבעו תוך התאמת ההיצע לביקוש, כך שיתקיים טיוב ואופטימיזציה של מיקומי הגנים, על מנת שישרתו את הכמות המירבית של המבקשים. זאת תוך התבוננות גיאוגרפית רחבה.

כמו כן, ככל וישולבו ילדים אשר יסיימו את יום הלימודים בשעה 14:00 בגני יום לימודים ארוך, תשאף העיריה כי מספר הילדים לא יעלה על 10 אחוזים מילדי הגן, בהתחשב בנסיבות הקונקרטיות של כל גן ובהתאם לביקושי הרישום.
הרישום לגני הילדים לשנת הלימודים תשפ"ב יתבצע באופן מקוון באתר העירייה, בהתאם לחתך גיל הילדים, כאשר כל פרטי הגנים, אופן הרישום והשיבוץ מפורטים בחוברת מידע מפורטת באתר העירייה.

שיתוף ב facebook
פייסבוק
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
אימייל
שיתוף ב print
הדפס

כתיבת תגובה