גאווה כפר סבאית: דנה נהון, מצטיינת ראש אט"ל ליום העצמאות 73

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter
גאווה כפר סבאית: דנה נהון, מצטיינת ראש אט"ל ליום העצמאות 73. ברכות בקבוצת כפר סבא שלנו 

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה הינו אגף במטה הכללי האחראי על תחום הלוגיסטיקה הרב-זרועתי ומאפשר את רציפות הלחימה ביבשה, באוויר ובים בזמן רגיעה וחירום. תחת האגף מצויים גם שלושת החילות: חיל הלוגיסטיקה, חיל הרפואה וחיל החימוש. החילות אחראים לתפעול הלוגיסטי של צה"ל – תורת ההפעלה, האימונים, ההכשרה המקצועית ושיבוץ כוח אדם מקצועי.

אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה מהווה את המפקדה המבצעית העליונה בזרוע היבשה ומשמש כגוף המטה בתחום הלוגיסטי. האגף אחראי למילוי כל תפקידי המפקדה הכללית בתחום הלוגיסטיקה בכלל היחידות בצה"ל. בתוך כך, אחראי האגף לפקד ולבנות את המערכים הלוגיסטיים בדרג המפקדה הכללית ובדרג הפיקודים המרחביים ולהבטיח את מוכנותם לשעת חירום.

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס