יו"ר ועד ההורים העירוני, אתי בוים שיגרה נזיפה חריפה לחברי מועצת העיר בדיון במועצה

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

"אני לא אתן לאף אחד, לכל הפוליטיקאים שיושבים פה בחדר לקטוף פה על חשבון הפוליטיקה", כך, במילים אלו פתחה יו"ר ועד ההורים העירוני אתי בוים בישיבת מועצת העיר האחרונה כשדבריה מכוונים לחברי המועצה שהפריעו בדיון.

"חינוך זה לא פוליטיקה ואני לא אתן לאף אחד, לכל הפוליטיקאים שיושבים פה בחדר לקטוף פה על חשבון הפוליטיקה, על חשבון הילדים שלנו. תפסיקו עם זה". ביקרה בוים את התנהלותם וסגן ראש העיר, עו"ד איתן צנעני החרה אחריה "אתי את צודקת במיליון אחוז".

הנושא שעלה במועצה היה "היערכות עיריית כפר סבא למחסור הצפוי בכוח אדם במערכת החינוך בעיר".

הצעת האופוזיציה לדיון ירדה מסדר היום

ראש העיר: תודה , ההצעה ירדה מסדר היום, ואתם לא השתתפתם.
ד"ר אסנת ספורטה: אתה שם לב שכל פעם שאני אומרת משהו –
ראש העיר: לא, תשימי לב את. תודה.
ד"ר אסנת ספורטה: אתה משתולל.

עו"ד איתן צנעני: אסנת הוא ממש לא, ראש העיר ממש לא משתולל.
ד"ר אסנת ספורטה: לא, לא –
עו"ד איתן צנעני: יש חוק וסדר, יש תקנות –
ד"ר אסנת ספורטה: החוק אומר –
עו"ד איתן צנעני: תפעלי לפי התקנות.
ד"ר אסנת ספורטה: החוק אומר שכל חבר מועצה, יכול לדבר 5 דקות.
עו"ד איתן צנעני: יש פה יועץ משפטי, אסנת, אסנת –
ראש העיר: חבר'ה תודה רבה.
עו"ד איתן צנעני: בואי ננהל דיון ענייני ולא פרובוקציות.
ראש העיר: שנייה –
עו"ד איתן צנעני: יש פה יועץ משפטי, הוא קובע את הסדר. הוא אומר
לך התקנות קובעות דבר מסוים. תפעלי לפי
התקנות. למה בכל נושא –
ד"ר אסנת ספורטה: אבל התקנות לא אומרות שאי אפ שר לדבר אחרי
ראש העיר.
עו"ד איתן צנעני: למה בכל נושא –
ד"ר אסנת ספורטה: הוא אמר דברים –
עו"ד איתן צנעני: למה כל נושא –
ד"ר אסנת ספורטה: לאור הדברים שהוא אמר, אני רוצה לשאול שאלה.
עו"ד איתן צנעני: מלחמה, ויכוח, למה?
יעל סער: היא רוצה –
ד"ר אסנת ספורטה: א ני רוצה לשאו ל שאלה שלא.. .
עו"ד איתן צנעני: היועץ המשפטי אמר לך, עבר, יש סדר יום, יש סדרי
דין –
ד"ר אסנת ספורטה: איתן, איתן –
עו"ד איתן צנעני: הכול פועל על פי סדרי הדין.
ד"ר אסנת ספורטה: לא נכון.
עו"ד איתן צנעני: כל נושא אותו דבר, זה חוזר על עצמו.
ד"ר א סנת ספורטה: אתה טועה, לאור הדברים שאמר ראש העיר –
עו"ד איתן צנעני: יש פה יועץ משפטי שמכתיב לנו –
ראש העיר: חבר'ה תודה רבה –
אתי בוים: … חינוך מתנהלים בצורה הזו.
ראש העיר: נכון. אתי את רוצה –
עו"ד איתן צנעני: אתי את צודקת במיליון אחוז.
ראש העיר: נכון.
א תי בוים: חינ וך זה לא פוליטיקה, ואני לא אתן לאף אחד,
לכל הפוליטיקאים שיושבים פה בחדר לקטוף פה על
חשבון הפוליטיקה, על חשבון הילדים שלנו.
תפסיקו עם זה.
ד"ר אסנת ספורטה: אתי אני מסכימה איתך, אבל אני מסכימה שאפשר
לתת זמן –
ראש העיר: אוקיי, אתי –
ד"ר אסנת ספורט ה: לדבר על ח ינוך.
ראש העיר: אתי, אתי, כיו"ר הנהגת הורים שותפה מלאה לכל
העשייה החינוכית שיש פה, יחד עם הנהגות
ההורים. הם רואים את המערכת עובדת –
אתי בוים: זאת לא ישיבת היערכות –
ראש העיר: נכון, זו לא ישיבת היערכות, נכון.
אתי בוים: … אני שומעת כאילו מתנה לת ישיבת היע רכות –
ראש העיר: ולכן מכיוון שיש פה עבודה גדולה מאוד ועבודת
מטה ענקית שנעשית פה, להפוך את זה למופע של
ישיבה שלא מן המניין, כאילו יש פה איזה משבר.
יש פה הנהגת הורים מצוינת, ויש פה חברי מועצה
שעושים את עבודתם נאמנה מהקואליציה. יש פה
מערכת חינוך –
אתי בוים: .. . שיתוף פעולה…
ראש העיר: הכי טובה שיכולה להיות במדינת ישראל –
ד"ר אסנת ספורטה: ראש העיר אני רוצה לשאול שאלה להיערכות
בהקשר של המורים למדעים –
ראש העיר: תודה רבה

 

בהמשך בדיון על נושא הסייעות הדגישה בוים "אנחנו עושים עבודה קשה מאוד יחד עם אסנת ( מנהלת אגף החינוך), בשיתוף פעולה מלא עם אגף החינוך. וחבל שנושאים כאלה
חשובים –  דנים בהם פה בכזה זלזול. אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא וחבל, עוד פעם אני אומרת, אנחנו לפני מערכת בחירות, חבל לי שזה השיח על החינוך".

בהמשך הישיבה הוסיפה בוים, יו"ר ועד ההורים העירוני "אני מרגישה שבאים ומזלזלים בדברים, תסלחו לי. הפוליטיקה פה עוברת כל גבול".

אתי בוים: זה עובר כל גבול. לא יכול להיות שאנחנו נשב ונעבוד ימים כלילות, גם אני וגם אסנת –
ראש העיר: צודקת, נכון.

בנושא תכנית עירונית מערכתית לחינוך, סובלנות והכלה הוחלט כי מנהלת אגף החינוך תגבש את התוכנית בשיתוף הנהגת הורים, תציג אותה בפני הנהגת הורים, ולאחר מכן בוועדת החינוך . התוכנית תוצג למועצת העיר עד סוף השנה.
אתי בוים: אנחנו רוצים להציג את זה להנהגת הורים, ואתם תבואו ותדחו את זה על הסף, עם כל מיני –
פליאה קטנר: צודקת, אם כבר אז אומרים לילות כימים, אבל זאת ישיבת מועצה וחברי מועצה אמורים לדון פה, לא אנשים מבחוץ.

 

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס