אוגוסט ב21, 2022

כפר סבא: 1609 ילדות וילדים יעלו לכיתה א'

כפר סבא נערכת לתחילת שנת הלימודים: 1609 ילדות וילדים יעלו לכיתה א',1674 תלמידות ותלמידים יחלו בשנה הקרובה כיתות ז' -ו' ו -1477  תלמידות ותלמידים עולים