“קריאה לחברי מועצת העיר לאשר פתיחת ישיבות המליאה לתכנון ובנייה לציבור בנוכחות ושידור חי”

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס
Telegram
LinkedIn
Twitter

מאת: אירית מרק

סגן ראש העיר לשעבר, ישראל מילוא, הוציא השבוע קריאה לכל חברי מועצת העיר לאשר פתיחת ישיבות המליאה לתכנון ובנייה לציבור בנוכחות ושידור חי.

דבריו הם על רקע הישיבה הקרובה בה חברי מועצת העיר עומדים לדון ב “פתיחות ישיבות מליאה לתכנון ובניה”
“כפי שנעשה הדבר בישיבות מועצת העיר, משמע – נוכחות קהל, שידור, שמירת הקלטות שידור ופרוטוקול מתמלל של הישיבה. כן, גם לדעת את עמדת נבחרינו בסוגיות שונות ולא להסתיר כי אין, אין מה להסתיר”, כותב מילוא. ומסביר “שקיפות מלאה לציבור, אני מדגיש הכוונה למליאה לתכנון ובניה”.

ישראל מילוא

“עשרים וחמש שנה אני מטיף ואומר לפתיחת וועדת המליאה לתכנון ובנייה בשקיפות מלאה לציבור הרחב.
מה שלא היה נכון לפני חצי יובל שנים ודאי אינו נכון גם היום, בעידן טכנולוגי מתקדם של ימינו אלו, עידן ההתחדשות העירונית,
המהפכה בתכנון העיר הנוגע לכל אחת ואחד מתושבי העיר. כאן המקום להזכיר שכל חברי מועצת העיר הם חברי המליאה לתכנון ובניה, בשונה מועדת המשנה. המליאה לתכנון ובנייה היא הוועדה המקומית המאשרת כל התכנוניים המקומיים, כל ההחלטות של ועדות תכנון למינם, משנה ואחרות מובאות לאישור המליאה לתכנון ובניה”.

“לכל חברי ועדת המליאה לתכנון ובנייה יש אחריות על ההחלטות כולן שהתקבלו ואושרו בכל ועדות המשנה, אין לי ספק שאולי כל חברי הוועדה ומועצת העיר רוצים את חשיפת עמדותיהם, בכלל ולעניין מרכזי של חיינו כמו תכנון ובניה, כולל ואולי בפרט.
בלשון החוק – כל החלטה של ועדת המשנה תישלח לכל חברי הועד ה המקומית ולנציגים בעלי הדעה המייעצת, תוך עשרה ימים מיום קבלתה; כל חבר הועדה המקומית או נציג כאמור רשאי לדרוש בכתב, תוך שבעה ימים מיום קבלת ההחלטה לידיו, שיתקיים במליאת הועדה המקומית דיון. בחרנו את נציגנו למועצת העיר ולוועדה זו ותבונתם של נבחרנו היא זו שתנחה אותם לעניין צנעת הפרט בדרך לערעור אל המליאה, את בחירתנו יש לכבד”.

“לדעתי לפני שיתוף הציבור בתכנון כזה או אחר יש לקיים דיון פתוח ושקוף בו ועדת המליאה לתכנון ובנייה ולאפשר לציבור המעוניין בנושא, הכנה טוב יותר לקראת הדיון בשיתוף הציבור. לעתים הכנה זו יכולה להעשיר את דיון שיתוף הציבור והתכנון בכך שהציבור יעלה סוגיות חדשות שלא עלו בדיון המליאה. אינני מתחשב כלל אם שקיפות שכזו מקובלת בערים אחרות, זו החלטה מקומית נכונה שאיש אינו יכול לפסול. על כל אלו אני קורא לחברי מועצת העיר לקבל החלטה היסטורית מקומית לשקיפות מלאה של וועדת המליאה לתכנון ובניה. אי שקיפות יוצרת תחושה שלמישהו יש מה להסתיר”.

פייסבוק
WhatsApp
אימייל
הדפס