פוליטיקה

ספורטה:"אף אחד לא מקשיב לי"

ישיבת מועצת עיר בכפר סבא – חברת המועצה ספורטה מבקשת מחברי מועצת העיר שיקשיבו לה. מנהל הישיבה הזמני עו"ד איתן צנעני מבהיר לה "אף אחד