קהילה

חדר חוף ים, חדר משחקי מחשב, חדר אגרוף – חדרי קונספט ייחודיים הוקמו על ידי העירייה בבית הספר לחינוך מיוחד "גוונים"

חדרי קונספט ייחודיים הוקמו על ידי העירייה בבית הספר לחינוך מיוחד “גוונים”, בשיתוף ובעיצוב סטודנטיות והנהלת בית הספר לעיצוב “סקולה” עיריית כפר סבא, באמצעות אגף