פברואר ב22, 2021

תוכנית "שער העיר", הומלצה להפקדה: מגדל עסקים, בשילוב מסחר ומגורים, כ-35 קומות באזור כפר סבא-רעננה, בסמוך למחלף רעננה דרום

תוכנית "שער העיר", להקמת מבנה תעסוקה ומסחר באזור התעסוקה הדרום מערבי של כפר סבא, הומלצה להפקדה הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה המליצה להפקיד ולקדם בוועדה המחוזית