נובמבר ב2, 2022

מזל טוב וברכות חמות ליואב חביב

מזל טוב וברכות חמות ליואב חביב, מי שהיה בעבר אחד הפרסומאים הבכירים בארץ וכיום אושיית פייסבוק מוכר ואהוב. אז תבורך בכל אשר חשקה נפשך יואבוש