נובמבר ב15, 2022

תוכנית חדשה “שע”ר לעיר – שישי שיתופי” – תוך שילוב גני החינוך המיוחד עם הגנים מהחינוך הממלכתי והממלכתי-דתי

מדובר בתוכנית ביוזמה ובהובלה של אגף החינוך העירוני והפיקוח על החינוך המיוחד במשרד החינוך, במטרה להעמיק הקשר בין החינוך המיוחד והרגיל. זאת כחלק מערכי הסובלנות