מרץ ב20, 2023

תושבי השכונות המזרחיות דורשים מעיריית כפר סבא להקים פארק במזרח העיר כמעטפת מצד מזרח, לצד השכונות המזרחיות

לדרישה זו מטרות ונימוקים רבים וביניהם, הכוונה לפגוע בשטחים הפתוחים- הירוקים, לנוכח התוכניות להקמת שכונת המוביל על שטחי צופית המקיפים את שכונת קפלן ובהמשך, בעתיד