מאי ב1, 2023

הצעה לסדר מטעם מרצ: עיריית כפר סבא תקיים אירוע פורום משפחות שכולות : מנגד מעלה אורן כהן נציג הליכוד הצעה לפיה לא תממן העירייה פעילות ארגונים פוליטיים במתקניה

מאת: אירית מרק בישיבת מועצת העיר בכפר סבא, סיעת מרצ תעלה הצעה לסדר לפיה העירייה תקיים "אירוע פורום משפחות שכולות פתוח לקהל במסגרת עירונית והאירוע