נובמבר ב7, 2022

“נשים לזה סוף” – תערוכה ייחודית עם בגדי נרצחות אלימות, ביניהן ענת אלימלך ומיכל סלה, תוצג בכפר סבא במסגרת חודש העלאת המודעות לאלימות כלפי נשים

עיריית כפר סבא, בהובלת אגף קהילה וחברה ובשיתוף הרשות העירונית למניעת אלימות, סמים ואלכוהול ומועצת נשים עירונית, תציין את חודש העלאת המודעות לאליפות כלפי נשים,